Please enable JS
ESENSIVE
Zajmujemy się tworzeniem oprogramowania od 10 lat, znamy meandry procesu wytwarzania i wiemy jak realizować projekty IT. Doradzamy przy implementacji rozwiązań informatycznych w konkretnych uwarunkowaniach biznesowych. Łączymy doświadczenie w obszarze inżynierii oprogramowania z wykorzystaniem metod sztucznej inteligencji, w szczególności systemów opartych na wiedzy i uczących się. Rozumiemy znaczenie danych w podejmowaniu decyzji i wiemy jak robić z nich użytek w doskonaleniu aplikacji. Jesteśmy zespołem specjalistów i pasjonatów IT, posiadamy zróżnicowane doświadczenia wyniesione z różnych środowisk branżowych. Udział zarówno w złożonych organizacyjnie projektach korporacyjnych, przedsięwzięciach startupowych o wysokim potencjale innowacyjności jak i projektach badawczych we współpracy z ośrodkami akademickimi pozwala nam spoglądać na zagadnienia z różnych perspektyw i proponować twórcze rozwiązania

KOMPETENCJE

Dostarczamy usług eksperckich związanych z oprogramowaniem, inteligentnymi metodami przetwarzania danych i realizacją projektów IT. Chcemy być partnerem w cyfrowym rozwoju Twojego przedsięwzięcia

DLACZEGO MY

Łączymy najlepsze praktyki inżynierii oprogramowania z metodami sztucznej inteligencji. Wykorzystujemy technologie semantyczne, metody wnioskowania z danych i uczenia maszynowego

WARTOŚĆ

Dobre oprogramowanie, świetny projekt czy wydajna architektura są jedynie środkami. Celem jest dostarczanie użytecznej wartości i osiąganie założonych celów. Wiemy co jest ważne

BADANIA I ROZWÓJ

Ciągłe doskonalenie metod, narzędzi, produktów i usług jest wspierane przez udział w przedsięwzięciach badawczo-rozwojowych i współpracę z Akademią Górniczo-Hutniczą w Krakowie


TWORZENIE
OPROGRAMOWANIA
Projektowanie i budowanie oprogramowania dedykowanego leży w sercu naszej działalności. Zajmujemy się realizacją projektów informatycznych, których celem jest wytworzenie nowego oprogramowania, jak również utrzymanie i modernizacja działających systemów IT. Specjalizujemy się w aplikacjach wsparcia biznesu, systemach transakcyjnych i bazodanowych oraz implementacji innowacyjnych projektów startupowych. Używamy technologii otwartych, związanych w szczególności z Javą i PHP oraz metodyk zwinnych do zarządzania projektami
ROZWIĄZANIA
DLA BIZNESU
W rozwiązaniach korporacyjnych identyfikowane są procesy biznesowe, kluczowe decyzje wraz z ich uwarunkowaniami oraz siatka powiązań z zastanym otoczeniem systemowym. W ramach analiz wdrożeniowych opracowywana jest architektura poszukiwanego rozwiązania i dobierane są narzędzia i technologie prowadzące do osiągnięcia założonych celów. Do modelowania i uruchamiania artefaktów biznesowych wykorzystujemy narzędzia i metody takie jak platformy procesowe, reguły biznesowe, systemy zarządzania treścią czy środowiska integracji danych
TECHNOLOGIE
SEMANTIC WEB
Technologie Semantic Web znajdują zastosowanie w systemach opartych na wiedzy. Efektywne przetwarzanie dużej ilości danych o złożonej semantyce możliwe jest dzięki wykorzystaniu logik opisowych do reprezentacji danych. Opis danych i artefaktów programowych z użyciem ontologii wspiera automatyczne wnioskowanie, walidację poprawności, precyzję pozyskiwania wiedzy z użyciem zapytań semantycznych, poprawia wymianę danych i interoperabilność współpracujących ze sobą systemów
UCZENIE
MASZYNOWE
Inteligentne zachowanie aplikacji jest w znacznym stopniu uzależnione od ich zdolności do uczenia się, wyciągania wniosków z danych i adaptacji do warunków działania. Wykorzystujemy metody uczenia maszynowego i automatycznego wnioskowania do poszerzania wartości użytkowej tworzonego oprogramowania poprzez dodawanie zdolności adaptacyjnych i predykcyjnych. Metody uczenia maszynowego nie tylko pozwalają budować lepsze oprogramowanie, ale również wspierają analizę danych wspomagającą podejmowanie decyzji

NASI KLIENCI

BMW Group
Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne
Autenti
Llentab Group
Logwin Poland
Bergerat Monnoyeur
Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego
Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II w Krakowie

Z Esensive współpracowaliśmy przy wdrożeniu platformy e-commerce B2B. Dostarczyli dokładnie to czego potrzebowaliśmy, aktywnie pomagając nam rozwiązywać trudności techniczne. Świetna komunikacja, rzeczowość, kompetencje i niezawodność

Adam Karolak, Kierownik e-marketingu, WSiP

Dzięki współpracy z Esensive znacząco skróciliśmy czas potrzebny na rozliczanie wsparć sprzedaży, co miało jednoznaczny wpływ na cash flow organizacji dealerskich. Oprogramowanie codziennych procesów biznesowych stworzyło przestrzeń do dalszego rozwoju i optymalizowania działalności w Polsce, a także wdrożenia tych rozwiązań na innych rynkach z regionu (Czechy, Węgry)

Grzegorz Sieczkowski, Head of Sales Planning and Steering, BMW Polska

Esensive brings fully professional performance based on deep process understanding. Their technical skills and communication allow you to express your needs and requirements as a user, and you can expect recommendations and solutions at a really high level of delivery. I appreciate excellent cooperation, flexibility, timing and issue-solving initiative.

NASZE WARTOŚCI

Przykładamy wagę do znaczenia tego co robimy, nie jest nam obojętne co otrzymują użytkownicy naszego oprogramowania i odbiorcy naszych usług. Troszczymy się o celowość podejmowanych wysiłków, jakość stosowanych metod i efektywność wykorzystania środków. Stale monitorujemy jakość, efektywność i celowość projektów, w które się angażujemy. Oto wartości, którymi się kierujemy

POŻYTEK

Rzeczywista wartość użytkowa i wsparcie w osiąganiu założonych celów jest nieodmiennie najważniejsze. Wiemy, że dobre zrozumienie biznesu naszego klienta jest do tego konieczne

RELACJE

Dobra komunikacja, przejrzystość współpracy i wzajemne zaufanie leżą u podstaw naszych relacji z klientami i partnerami. Wartość biznesowa powstaje w oparciu o wartości w biznesie

ZAANGAŻOWANIE

Aktywny udział w procesie wytwarzania i ciągła walidacja budowanych aplikacji przez przyszłych użytkowników jest kluczowym czynnikiem decydującym o ich wartości

ZWINNOŚĆ

Wierzymy, że kluczem organizacyjnym do efektywnego procesu wytwórczego jest iteracyjny i przyrostowy proces tworzenia, który wspiera zaangażowanie i buduje zaufanie


Wsparcie działań operacyjnych
BMW Group
W ramach długoterminowej współpracy z BMW Group Central and Southeastern Europe przeprowadziliśmy digitalizację szeregu procesów biznesowych, wdrożyliśmy i rozwijamy rozwiązanie wspierające współpracę z siecią dealerską w zakresie rozliczania sprzedaży, obsługi rabatów, kontroli finansowej, logistyki samochodów i zarządzania stockiem. Dostarczony system informatyczny wspiera działania operacyjne setek użytkowników w kilku krajach naszego regionu, integrując się z innymi systemami korporacyjnymi BMW Group
img
Automatyzacja procesów sprzedaży
WSiP
We współpracy ze WSiP zaprojektowaliśmy i wdrożyliśmy rozwiązanie umożliwiające masową sprzedaż książek online według ściśle określonych polityk. Dostarczone narzędzia pozwalają definiować złożone reguły ofertowe, cenowe i rabatowe sterujące realizacją zamówień a elementy wykonawcze zostały zintegrowane z istniejącymi systemami produktowymi, SSO i CRM umożliwiając strumieniowe przetwarzanie dużego wolumenu transakcji. Wyzwaniem było połączenie złożonego obliczeniowo zadania z wydajnością gwarantującą wysoką interaktywność
img
Chmura zaufania
AUTENTI
Celem projektu, którego część stanowiły badania i prace rozwojowe było opracowanie i implementacja innowacyjnego, chmurowego środowiska obiegu i zatwierdzania dokumentów elektronicznych oraz weryfikacji tożsamości podmiotów uczestniczących w procesie. Przyspieszenie procesu składania podpisów i zawierania umów stanowi wartość osiąganą przez projekt. Rozwiązanie przeznaczone jest dla konsumentów i użytkowników korporacyjnych. Wyzwania w projekcie miały charakter techniczny i prawny, co stanowiło okazję do współpracy specjalistów z różnych dziedzin
img
Produkcja energii z turbin wiatrowych
Przewidywalność poziomu energii produkowanej przez turbiny wiatrowe jest jednym z kluczowych czynników decydujących o efektywności wykorzystania tych źródeł. Eksperymenty z danymi historycznymi pozwoliły na opracowanie modelu predykcyjnego bazującego na parametrach pogodowych charakterystycznych dla lokalizacji turbiny. Implementacja zintegrowana została z urządzeniami mierniczymi instalowanymi w danej lokalizacji i korzystając z bieżącej prognozy pogody oraz historii pomiarów lokalnych przewiduje produkcję energii w zadanych okresach. Model poprawia swoje działanie w miarę napływu danych pomiarowych
img

ADRES

Kapelanka 12

30-347 Kraków

Polska

NIP: 6762406494

REGON: 121023154

KRS: 0000337747

Kapitał zakładowy: 25000 zł

NAPISZ DO NAS